SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Registered
Joined
·
1,759 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Ik ben de laatste tijd regelmatig in het schilderachtige Mechelen geweest en heb er een topic van opgestart in het Belgische forum. Maar aangezien het lang geleden voor het grootste deel van Nederland ook eventjes jullie hoofdstad was lijkt dit hier ook wel op zijn plaats.
De Dossinkazerne. Ziet er een kleurrijk uit maar heeft een zwart verleden. Hier werden tijdens de Duitse bezetting alle Belgische joden verzameld voor ze naar de dodenkampen gestuurd. Tegenwoordig is hier oa een aangrijpend holocaustmuseum.


Het hof van Buysleden is een van de overblijfselen van de glorieperiode van Mechelen. Erasmus en Thomas More zijn hier nog regelmatige bezoekers geweest. Buysleden duikt zelf trouwens ook op in Utopia. 

·
Registered
Joined
·
1,759 Posts
Discussion Starter · #2 ·Het stadhuis met links het Paleis van de Grote Raad. Karel de stoute richtte dit op als hoogste rechtbank van de bourgondische nederlanden. Dit was eigenlijk de allereerste centrale instelling van de voordien losse gewesten.


Veel hoogbouw valt er niet te vinden in Mechelen maar de kathedraaltoren compenseert toch al een en ander.


De resten van het paleis van Margaretha van York, weduwe van hertog Karel de stoute.


Daar recht tegenover het je iets jongere paleis van Margaretha van Oostenrijk. De nederlanden werden van hieruit bestuurd begin 16de eeuw voor Brussel die taak definitief overnam.

 

·
My train goes everywhere!
Joined
·
2,792 Posts
Erg mooie serie. Had ik nooit achter Mechelen gezocht als je zo met de trein voorbij komt en enkel de toren ziet.
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top