SkyscraperCity Forum banner

Zomers oktober in Eindhoven

3569 Views 11 Replies 11 Participants Last post by  Stratosphere 2020
21
Afgelopen zondag was een mooie dag om foto's te maken, bovendien was er een leuk evenement in de stad (Marathon).

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21
See less See more
1 - 12 of 12 Posts
Blij dat je de camera hebt gepakt, wat een mooie verzameling weer. Een aantal nieuwe perspectieven gezien en ik heb de Regent nog nooit zo mooi zien poseren :eek:kay:

Favo's: 6, 14, 20 en 21
Mooie serie! Vooral de foto van het TU gebouw is erg mooi!
Hele mooie serie idd! Zowel in compositie als kwaliteit prima in orde :)
Mooie serie :)
Je bent lekker bezig.
Veel mooie foto's wederom.
Favo's 6, 15, 18 en 21.
Strakke platen en mooie composities. Toppers: #15 en #21!
Bedankt voor de complimenten, alleen jammer dat de foto's van oktober 2010 zijn :)
:lol:
Ze zijn allemaal prachtig, maar nr 21 springt er echt uit.
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top