SkyscraperCity Forum banner

.

1 - 10 of 10 Posts

·
Rah'ma'dul
Joined
·
14,378 Posts
O ile zdjęcie Awika z podobnym motywem jest super, tu "mi nic nie robi", absolutnie nie podoba się.
 

·
Elf Leśny
Joined
·
5,750 Posts
Jak wielu z nas, ja również życzę temu budynkowi... nie, nie rozbiórki. Życzę zmiany funkcji :)
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top