Skyscraper City Forum banner
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 1762 Posts

·
Banned
Joined
·
3,985 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
THIS PAGE IS STILL UNDER EXTREME CONSTRUCTION


Nieuwe Secties in de maak:

Centrum
Stadshagen 2 in detail
Infrastructurele plannen
Netwerkstad Zwolle-Kampen


Wist je dat Zwolle al meer dan 10 jaar in de top-10 van Economische prestaties staat, en 2 jaar geleden op de 1e plaats?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WELKOM IN HET GROTE 'ZWOLLE OP WEG NAAR 2020 TOPIC'
Stad met toekomst

De krachtige economische ontwikkeling van Zwolle gaat door. Met 120.000 inwoners en 80.000 arbeidsplaatsen behoort Zwolle tot de top van groeiende steden in Nederland. Ondernemers in Zwolle profiteren van de strategische en bereikbare ligging in Nederland. Zwolle biedt ondernemers ruimte om te groeien. Aan de zuidzijde van de stad wordt aan de snelweg A28 het hoogwaardige Voorsterpoort ontwikkeld. Aan de noordzijde van Zwolle is het hoogwaardige bedrijventerrein Hessenpoort gelegen.
De gemeente werkt samen met partners aan een ondernemersvriendelijk klimaat en een actieve marketing van de stad. Doordacht en met oog voor kansen blijft Zwolle een prettige plek om te werken, te wonen en te ondernemen. In de sterk groeiende stad is het goed zaken doen met betrokken ondernemers die waarde hechten aan kwaliteit. Zwolle is een stad met toekomst!​

Zwolle behoort tot de top drie van de 25 kantoorgemeenten in Nederland. Zwolle heeft een goede zakelijke infrastructuur met een rijk scala aan dienstverleners en een uitstekende bereikbaarheid. De centrale positie ten opzichte van de Randstad maakt van Zwolle dé kantorenstad voor Noord- en Oost-Nederland.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uitbreidingslocaties tot 2020
Door ChrisZwolleStadshagen I

Stadshagen I is gesitueerd langs het Zwartewater, in de Mastenbroekerpolder. De wijk is grotendeels af, in 1995 is begonnen met de bouw, en momenteel wordt er nog gebouwd in Werkeren, en zullen bouwwerkzaamheden beginnen voor Frankhuis. Stadshagen I telde op 1 januari 2005 12.003 inwoners. Dat aantal wordt nu geschat op ongeveer 15.000
Stadshagen is de op 2 na grootste VINEX-locatie van Nederland wanneer de wijk voltooid is. De wijk bestaat uit de buurten Milligen, Schoonhorst, Werkeren, Frankhuis en De Hoven. Aan de noordkant van de wijk ligt de Milligerplas. Sinds 2004 heeft de wijk een eigen winkelcentrum. De wijk bestaat grotendeels uit jonge gezinnen.
In Stadshagen is het de bedoeling geweest dat de inwoners zich vooral per fiets en bus verplaatsen. Dat is niet gelukt, door de relatief lange fietsafstanden naar de werklocaties staan de toevoerwegen regelmatig vast. Eind 2007 is een gedeelte van de Hasselterweg geopend, die de filedruk enigzinds deed afnemen op de zuidelijke toegangsroute.
Toch staat de wijk nog slecht bekend door het gebrek aan toegangswegen. Met verdere uitbreiding de komende jaren wordt dat niet beter.
De wijk moet in de toekomst samen met Stadshagen II de grootste wijk van Zwolle worden, met tussen de 30.000 en 40.000 inwoners.

Stadshagen II

Stadshagen II is de 2e fase van de wijk Stadshagen. In 2008 gaat begonnen worden met de wijk, die ten noorden en westen van de huidige wijk Stadshagen ligt. In de wijk komen 3 kleinere wijken, De Tippe, tussen Westenholte en het Kamperlijntje, Breecamp, ten oosten van het kamperlijntje, en Breezicht, ten noordwesten van de Milligerplas. De wijk strekt zich daarmee bijna een kilometer verder Mastenbroekerpolder in.
Om en gedeeltelijk door Stadshagen II wordt de 2e fase van de Hasselterweg gebouwd, ook wel de N331 vanuit het Zwartewaterland naar Zwolle. Met De Tippe zal Stadshagen ook voor het eerst aan de andere kant van de spoorlijn Zwolle - Kampen zich voortzetten, namelijk tussen de N764 en de spoorlijn. Dit wordt een gemixt gebied van wonen en werken worden. De andere drie wijken zijn voornamelijk woongebieden.
Uiteindelijk zal de wijk samen met Stadshagen I bestaan uit 16.000 woningen, en tussen de 30.000 en 40.000 inwoners, de grootste wijk van Zwolle.

Stadsbroek
Stadsbroek kan gezien worden als verlengstuk van Stadshagen. De wijk is een mogelijke uitbreidingslocatie om de woningvoorraad na Stadshagen te vergroten met 6.000 woningen. De wijk is gesitueerd tussen de Milligerplas en het Zwartewater, maar zal naar waarschijnlijkheid niet helemaal tot aan de noordkant van de Milligerplas worden gebouwd. De wijk wordt ontsloten via de Werkerlaan, en dan via de Middelweg naar de rest van Zwolle.
De verwachting is dat de verkeersintensiteiten op de Middelweg fors toenemen door deze uitbreiding. Mogelijke problemen zijn de flora en fauna-wet, omdat in het gebied bedreigde diersoorten voorkomen. 500 woningen zijn hier gepland.

Dijklanden
Dijklanden is een mogelijke uitbreidingslocatie ten noorden van de Aa-Landen. Tussen de Aa-landen en het Zwartewater zijn 500 woningen mogelijk. De wijk wordt aangesloten op de Middelweg, en niet op de Rijnlaan. Dit kan samen met Stadsbroeken grote problemen geven op de Middelweg, die nu al bijna overbelast is, en dit zeker niet beter wordt wanneer Stadshagen II, Stadsbroek en Dijklanden van de weg gebruik gaan maken.
Dijklanden moet vooral als uitbreiding van Aa-Landen gezien worden. De wijk is te klein voor een eigen winkelcentrum, en zal daarom gebruik gaan maken van de winkelcentra in Aa-Landen, Holtenbroek en Stadshagen.

IJsselvizier
IJsselvizier is een kleinschalige mogelijke uitbreidingslocatie aan de noordkant van Westenholte, tussen Westenholte, Stadshagen, 's-Heerenbroek en de IJssel. De 300 woningen moeten een dorps karakter krijgen.
De wijk moet de barriere die de Hasselterweg gaat vormen gedeeltelijk wegnemen. Door deze ontwikkeling komt Westenholte bijna geheel binnen het bebouwde gebied van Zwolle te liggen.

Vechtpoort
Vechtpoort is de grootste en meest waarschijnlijke uitbreidingslocatie van Zwolle. Het is de enigste locatie die nog redelijk dicht bij het centrum ligt, en is gesitueerd ten zuiden van Berkum, ten oosten van Oosterenk, en ten noorden van de spoorlijn Zwolle - Meppel, en ligt aan de Vecht.
Problemen bij deze locatie zijn de ontsluiting, die niet via Berkum moet gaan, maar naar de N35 (Ceintuurbaan) over de Boerendanserdijk. Probleem is dat de N35 al ernstig overbelast is, en de Boerendanserdijk ook een probleem gaat vormen. Omdat Vechtpoort te klein wordt geacht voor een eigen winkelcentrum is het mogelijk het winkelcentrum van Berkum te vergroten, of een nieuw winkelcentrum te bouwen op de rand van Berkum en Vechtpoort, waar beide wijken gebruik van gaan maken.
In Vechtpoort komen waarschijnlijk 2000 woningen, die niet een sterk-stedelijk karakter krijgen. Hoogbouw is onwaarschijnlijk.

Wijthmen
Bij Wijthmen is een ontwikkelingsmogelijkheid van 250 woningen. Waar deze precies komen is onduidelijk, maar het betekend al snel een verdubbeling van het huidige Wijthmen.

Windesheim
Bij Windesheim is het mogelijk 50 woningen te ontwikkelen. Om het dorpse karakter van het gehucht te behouden wordt niet gekozen voor massale woningbouw hier.

In de bestaande wijken
Om aan de woningvoorraad behoefte te voldoen wil Zwolle niet alleen uitbreiden, maar ook inbreiden, dit betekend het verdichten van bestaande wijken. Dit zal voornamelijk plaatsvinden in Zwolle-Zuid (Schellerdriehoek en Winkelcentrum Zuid), Kamperpoort en Holtenbroek. Over het algemeen gaat het om een verdichting van 0,5 tot 1 procent.

In de regio
In de regio wordt ook woningbouw ontwikkeld, met name in netwerkstad Kampen, waar 10.000 nieuwe inwoners moeten gaan wonen. In Meppel worden waarschijnlijk 6.000 woningen gebouwd aan de zuidkant. Dit gaat problemen geven op de A28, die al overbelast is.
Men wil vanuit het VINEX-beleid de meeste woningbouw bij de bestaande grote steden voegen, om minder forenzen te creeëren. Zwolle is een stad met een sterke regiofunctie, van de 80.000 banen wordt 59% vervuld door werknemers van buiten Zwolle. Dit betekend dat er dagelijks 100.000 verkeersbewegingen plaatsvinden van en naar Zwolle.

Uitbreidingslocaties na 2020
Voor uitbreidingslocaties na 2020 is nog weinig bekend. één en ander is ook afhankelijk van de demografische trend over 10 jaar. Toch kijkt Zwolle al vooruit. Er zijn 3 locaties onderzocht; Haerst, Zwolle-Zuid en Wijthmen-Veldhoek. Haerst is de meest waarschijnlijke locatie, maar vanwege de grootte van deze wijk (minimaal 4500 - 5500 woningen) zullen vanwege nieuwe voorzieningen deze huizen in een snel tempo gebouwd moeten worden. Haerst wordt dan ongeveer net zo groot als Stadshagen I.
De wijk wordt gesitueerd rond de Bomholseplas, bij het gehucht Haerst, en ten westen van Hessenpoort en de A28.
Zwolle-Zuid is ook een mogelijke locatie, al is hier eigenlijk niks bekend over grootte en situering. Het meest waarschijnlijk is langs de N337 naar Wijhe, tussen de N337 en de spoorlijn Zwolle - Deventer.
Daarna is er nog Wijthmen-Veldhoek, een nieuwe locatie ten zuidoosten van Zwolle, grofweg tussen de spoorlijn Zwolle - Emmen en de N757 naar Dalfsen. Ook hier is nog niets bekend over de mogelijke grootte.

'

Werkgelegenheidslocaties tot 2020
Marslanden is vol. Dat betekend dat er een nieuwe plek is gezocht voor bedrijvigheid, en deze is gevonden in Hessenpoort, ten oosten van Berkum. Marslanden en Voorst kunnen nog kleinschalig verdicht worden, maar dat is niet genoeg om de groei op te vangen. Hessenpoort wordt daarom uitgebreidt met Hessenpoort II, die een schil om Hessenpoort vormt, langs het spoor Zwolle - Meppel.
De reden dat tussen Berkum en Hessenpoort veel ruimte open gelaten is, komt omdat er al 50 jaar geleden is gepland om hier een knooppunt tussen de A28 en rijkswegen 34 en 35 aan te leggen. In welke vorm deze rijkswegen er komen is nog niet bekend. De N340 is een overblijfsel van de vroegere rijksweg 34.
In Stadshagen-De Tippe komt een mix van wonen en werken. Een groot bedrijventerrein komt hier echter niet. Verder kan Voorsterpoort nog verdicht worden om met name de kantorengroei op te vangen.

In de regio komt ook meer werkgelegenheid, in Kampen wordt industrieterrein Haatland verder uitgebreidt en komt er een haven, namelijk de Zuiderzeehaven. Kampen breidt zich daarmee uit tot aan de Eilandbrug in de N50.
In de gemeentes Oldebroek en Hattem wordt het industrieterrein H20 of Hattemerbroek gerealiseerd. Grondwerkzaamheden zijn hiervoor al begonnen. Dit bedrijventerrein wordt gesitueerd langs de A28 aan beide zijden van knooppunt Hattemerbroek. De naam H2O is gekozen als combinatienaam van de meewerkende gemeenten; Oldebroek, Heerde en Hattem. H2O moet ook een gedeelte van het Hattemse industrieterrein Het Veen opvangen, omdat dat gedeeltelijk opgaat in woningbouw.
In het Zwartewaterland wordt industrieterrein Hasselt nog wat uitgebreidt, en met name het industrieterrein van Genemuiden. Tweederde van het dorp Genemuiden bestaat al uit industrieterrein, en dit wordt uitgebreidt aan de zuidkant, langs de N769 in de richting van Hasselt.
In Staphorst wordt het industrieterrein nog wat verder uitgebreidt, maar van grootschalige vergroting is geen sprake. Zwolle blijft de centrale stad voor werkgelegenheid, alleen Kampen vangt voornamelijk de havenactiviteiten op door de Zuiderzeehaven.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROJECTEN-PLANNEN-EN OPGELEVERDE NIEUWBOUW

VOORSTERPOORT
ONTWIKKELING HOOGWAARDIG KANTORENPARK MET REGIONALE FUNCTIE

ONTWIKKELINGEN TOT 2015


  • HOOGBOUW TOT 100 METER
  • VOORSTAD HALTE
  • LEISURE/HORECA


Voorsterpoort is de plek waar je Zwolle binnenkomt. Interessant is dat er sprake is van functiemenging: bedrijven, kantoren en grootschalige winkels. In de toekomst wordt het gebied geïntensiveerd met kantoren, winkels en leisure. Allemaal grootschalige programma’s die de snelweg als gemene deler hebben. Urhahn Urban Design heeft een ontwerp gemaakt waarmeer het gebied op de kaart wordt gezet met één groot gebouw, het handelsgebouw van 600 meter. Dit gebouw vormt hét gemeenschappelijke element: parkeergebouw, bijzonder kantoorgebouw, verblijfsruimte, woonwinkel en uithangbord in één.


MASTERPLAN VOORSTERPOORT
GEREALISEERD: IJSSELTOREN (96, 42 & 36m )

In ontwikkeling

Kantoor Electrabel
in aanbouw
Omvang: 29.000 m²
Hoogte: 78 meter, 20 bouwlagen

Kantoor Nysingh
15 en 10 bouwlagen
Opdrachtgever: Bemog en van de Wetering
Oppervlak:: 14.000m²
Kantoor O-Energie In ontwikkeling
Omvang: 16.000 m²
Hoogte: 90 meter, 24 bouwlagen

Perceel BDG architecten
Bouwvergunning is verleend.
Hoogte: 14 en 17 bouwlagen
Omvang: 16.000 m2
Ontwikkelaar: BAM Vastgoed
Locatie:

Impressies volgen....VOORSTERPOORT-OOST
Zwolle heeft de bijzondere situatie dat de A28 door de stad loopt. Hierdoor heeft Zwolle een aantal terreinen met een dubbelkwaliteit: aan de snelweg én in de stad. Voorsterpoort en Voorsterpoort Oost zijn twee van die terreinen, ieder met een eigen identiteit en een specifieke ontwikkelingsstrategie. Voor Voorsterpoort Oost heeft Urhahn Urban Design ingezet op een geleidelijke transformatie. De locatie is een soort ‘backstage’ van de stad: het ligt naast de binnenstad en op de route naar de grote VINEX wijk Stadshagen. De locatie is bij uitstek geschikt voor starters. Starters hebben hier verschillende gezichten: een nieuw onderwijs concept waarin werken en leren gecombineerd wordt, een ondernemershuis, goedkope gebouwtjes en (tijdelijk) hergebruik van een mooi schoolgebouw.NIEUWS


Zwolle krijgt het langste gebouw van Nederland: 600 meter.


Urhahn Urban Design heeft een ontwerp gemaakt waarmeer het gebied op de kaart wordt gezet met één groot gebouw, het handelsgebouw van 600 meter. Dit gebouw vormt hét gemeenschappelijke element: parkeergebouw, bijzonder kantoorgebouw, verblijfsruimte, woonwinkel en uithangbord in één.Verplaatsing IJsselhallen naar Voorsterpoort in onderzoek
De planning is dat de gemeenteraad nog voor de zomer van 2008 een besluit neemt over de haalbaarheid van een nieuw evenementencomplex.
Uitgangspunt bij dit onderzoek is verplaatsing van de IJsselhallen naar Voorsterpoort waarmee ruimte vrij komt voor woningbouw in de Kamperpoort. Meer precies gaat het om de locatie aan de A28 en de Grote Voort. "De IJsselhallen zijn voor Zwolle belangrijk"
Uit het onderzoek moet blijken wat de mogelijkheden zijn, eventueel gecombineerd met functies als een hotel of congrescentrum.Uit het structuurplan is op te maken dat de grens van 90 meter mogenlijk wordt losgelaten, wat hoogbouw tot boven de 100 meter in de toekomst mogenlijk maakt.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prinsenpoort
Nieuw VeeralleeKwartier met architectuur van de 21e eeuw

Ongeveer 130 bewoners en belangstellenden discussieerden en tekenden afgelopen weekend met elkaar, ondersteund door het onafhankelijke ontwerpteam van IS Maatwerk, tijdens het Ontwerpfestival Prinsenpoort in het Ecodrome in Zwolle. Zij leverden er hun bijdragen aan een plan voor de voormalige ABN AMRO locatie waarmee de Zwolse wijk Veerallee uitgebreid wordt met woningen en kantoren.
Het schetsontwerp vormt de basis voor het verder uitwerken en onderzoeken van het uiteindelijke stedenbouwkundige plan. Dat geldt voor de uiteindelijke derde ontsluiting en de slimme bouwroute, waarbij het streven is om het bouwverkeer niet door de woonwijk te leiden, maar ook voor de definitieve verkaveling en woningtypes.
Bouwfonds wil het betrekken van bewoners bij het plan ook in het vervolgtraject voortzetten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BURGEMEESTER ROELENWEG
STEDELIJK BOUWEN MET RESPECT VOOR HET VERLEDEN


IN ONTWIKKELING


KANTOORGEBOUW ACHMEA, 40 METER.
in aanbouw
NIEUWS
Momenteel zijn er gesprekken gaande om op de huidige taxi standplaats een woongebouw te ontwikkelen voor 600! studenten van het nieuw honours college van het windesheim college.
Deze locatie, zeker in samenhang met de nieuwbouw van de kamperpoort is de meest in het oog springende en is een goede plaats in potentie.
Updates volgen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA DILLIGENCE
KANTOORGEBOUW 18 LAGEN OPLEVERING 2011 GEFASEERD

in aanbouw----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOLTENBROEK
WEDEROPBOUW VAN EEN ACHTERSTANDSWIJK​


Opgeleverd 2005/2006​


Woon/zorg Complex 'Symfonie'WKC Bachlaan & AppartementenWijkcentrum BachlaanWoningen verhulsstraat
In aanbouw/ontwikkeling


Deltion College (16.000 leerlingen oplevering 2009)in aanbouw


Trapjes wijk
Eengezinswoningen Broekbakema, in ontwikkeling
70 Appartementen en 24 grondgebonden woningenAppartementen complex Stravadarius
in aanbouw


Maisonettes Kempe Till

in aanbouwAppartementen Daad architecten35 appartementen Woongroep Kembang Baru

In aanbouw
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KAMPERPOORTin aanbouw

2007-2011

600 woningen
Woontoren 41 meter,
megabioscoop,
parkeergarage,
brug over de stadsgrachtDe gemeente presenteerde gisteren de meest concrete visie tot nu toe op wat er met het gebied pal tegenover het Maagjesbolwerk moet gebeuren.

Blikvanger in het nieuwe complex wordt een woontoren met luxe-appartementen. Die toren wordt veertig meter hoog. Verder komt er de - langverwachte - megabioscoop met 1500 zitplaatsen, winkels (waaronder een grote supermarkt) en horeca.

Onder het complex zit een parkeergarage met zeker duizend plekken. Voor de exploitatie van die garage zou een brug naar het Rodetorenplein noodzaak zijn. Burgemeester en wethouder verwachten nog een 'pittige' discussie in de gemeenteraad over de nieuwe oeververbinding.

Bewoners van Kamperpoort hebben aangegeven dat ze de plannen 'wel mooi' vinden. "Maar dat betekent nog niet dat we er geheel mee instemmen."
Fenix, 75 huurwoningen in de Kamperpoort
Beschikbaar per September 2008----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HANZELAND
WONEN, WERKEN, LEREN EN ONTSPANNEN IN EEN NIEUWE STADSWIJK

Studenten Torens Rabo Vastgoed 40.50.60,70 m START 2007/2008
,en(maar waarschijnlijk in plaats van de rabo vastgoed torens :eek:hno:)

Stedelijk verkavelingplan URHAHN URBAN DESIGN
Op een grote kavel van een succesvol kantorenpark heeft Urhahn Urban Design in opdracht van NS Vastgoed een onderlegger voor kantoorontwikkeling gemaakt. Het stramien is gebaseerd op een kolombreedte van 16 meter en een veelheid aan doorzichten in de lengte en breedte. Het stramien vormt tevens de basis voor gebouwde parkeervoorzieningen en gevarieerde kantoorplattegronden. Binnen deze basiscondities kan op actuele vragen vanuit de markt worden ingespeeld.
Kantoorgebouw Essent

in ontwikkeling, 45,1 meterNieuws

Maquette toont veel Hoogbouw op de Kop van Hanzeland

* Een gedeelte van de NS-rails kan worden 'opgerold' aan de zuidzijde van het station, waardoor er meer plek voor andere bestemmingen vrij kan komen. Men denkt hierbij aan de verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde van het station en een uitbreiding van het NS-station aan de zuidzijde, waardoor het Stationsplein 'autoluwer' zou kunnen worden
* De ontsluiting met bussen kan dan via een nieuwe route (Hanzelaan) lopen en ergens uitkomen op de Veerallee, doorgaand naar het Rode Torenplein
* De voetgangerstunnel onder het spoor door kan door het 'oprollen' van het spoor tot een derde van de huidige lengte kunnen worden verkort
* De sfeer van de binnenstad kan worden doorgetrokken richting Hanzeland (en niet andersom). Men droomt van de aanleg van 'een nieuwe stad' met functies van wonen, groen, winkels, uitgaan en openbare gelegenheden op een deel van het huidige spoorwegemplacement
* 'De kop van Hanzeland' kan bestemd worden voor kantoorgebouwen (hoogbouw)
* Vanaf het Engelse Werk kan via het Spoolderbos en de Willemsvaart een 'groene vinger' reiken tot in de stad
* etc.
Op onderstaande afbeelding ziet u een maquette van een mogelijk toekomstige 'kop van Hanzeland' (rechts), het stationsgebied en de binnenstad (onder) en de Campus (rechtsboven). De okergele gebieden stellen belangrijke 'langzaam verkeer verbindingen' voor:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPOORZONE
Zwolle, scharnierpunt tussen de Randstad en het noorden, zal als vervoersknoop flink groeien, bijvoorbeeld door de Hanzelijn. Dit betekent voor Zwolle dat er nu een momentum is om de vele potenties, de mogelijkheden voor een integrale gebiedsontwikkeling, aan te grijpen.
Het project Spoorzonevisie is door de gemeente Zwolle, in samenwerking met NS, ProRail en Provincie Overijssel, opgezet om het gebied rondom het spoor te herontwikkelen. Voor het BAM-terrein en Ecodrome is gekozen om de groene vinger van het Engelse Werk en Spoolderbos door te trekken. Op de Kop van Hanzeland komt een mengvorm van kantoren, maatschappelijke functies, schoollocaties en wonen. Het plan is om NedTrain Services (tijdelijk) te verplaatsen naar het rangeergoederenterrein.

Nieuws

Het busstation in Zwolle verhuist in de toekomst naar de zuidkant van het station. Het is één van de maatregelen die worden genomen om het stijgende aantal reizigers door de Hanzelijn, te kunnen verwerken.
Bussen kunnen straks via een extra brug of tunnel naar de binnenstad rijden. Ook voor andere gebieden rond het spoor zijn plannen bedacht. Zo wordt de Veerallee een groene strook, komen in Hanzeland nieuwe kantoren en worden op een strook grond voor de wijk Assendorp nieuwe woningen gebouwd. Ook verandert de omgeving rond de Westerlaan ingrijpend doordat het oude PTT-gebouw verdwijnt.
Assendorp
Het is nog een vergezicht, maar zeker voor de bewoners van de Deventerstraatweg komt de Spoorzone-visie wel erg dichtbij. De weg waar ze nu nog langs wonen, gaat in die gemeentelijke ‘droom’ verhuizen naar het spoor én krijgt de welluidende naam Assendorperallee.
Wist je dat zwolle het 2e spoorwegenknooppunt van Nederland is?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HANZELIJNin aanbouw
Zwolle krijgt een overspanning van een kilometer lang over de ijssel. Het hoogste punt is 35 m boven n.a.p
Start uitvoering najaar 2006
Oplevering 2012 / 2013

PDF FILE

Over een aantal jaren is Zwolle een treinspoor rijker: de Hanzelijn.
Deze nieuwe spoorlijn loopt straks van Lelystad, via Kampen, naar Zwolle.
Onze stad wordt daarmee nog beter bereikbaar.
Voor Zwolle betekent de aanleg van de Hanzelijn een uitbreiding van het huidige spoorwegnet. De nieuwe Hanzelijn (de spoorlijn van Amersfoort naar Zwolle) wordt over enkele jaren aangesloten op de huidige Veluwelijn. De Hanzelijn komt dan via het bestaande spoor van de Veluwelijn aan op station Zwolle. Over de IJssel komt een nieuwe, stillere brug die hoog genoeg is om het scheepvaartverkeer onbelemmerd door te laten. Door de extra treinen van de Hanzelijn is de combinatie met een beweegbare brug niet meer mogelijk. De bestaande brug wordt - als de nieuwe klaar is - afgebroken. De nieuwe spoorbrug ligt straks circa vijftig meter ten zuiden van de huidige spoorbrug.

Nieuws


Ontwerp nieuwe spoorbrug gekozenHanzelijn krijgt smoel

Het traject, waarover in 2012 de eerste trein richting Lelystad moet rijden, krijgt hierdoor steeds meer smoel. Dankzij het goede weer is aannemer Dura Vermeer goed op schema met de megaklus. Eind februari is deel één klaar. Omdat het zand tijd nodig heeft om in te klinken, komt de aannemer mei volgend jaar terug voor het laatste laagje zand. In datzelfde jaar wordt ook begonnen met de aanleg van de viaducten over de Zuiderzeestraatweg en A28.

foto Henri van der Beek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALMELOSE KANAAL WIPSTRIK PARK
in aanbouw
Tussen Stad en Land----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STADSHAGEN
VINEX LOCATIE MET 16.000 WONINGEN​

Opgeleverd Stadshagen 1


Woontorens De zwarte hond


De rug


De haven


Het vizierBewegingshuis


WKC Stadshagen/centrum
Cultuurhuis
IN ONTWIKKELING​

40 appartementen Oplevering Eind 2008SymphonyDE TIPPE, LANDMARK 18 LAGEN,SPORT, HOREACA EN MOGENLIJK TREIN STATIONFocus woningenin aanbouw
Frankhuis 469 woningen 2008

In Frankhuis aan het Zwarte Water worden 469 woningen gebouwd.
Het unieke karakter van Frankhuis Stadshagen heeft voor een groot deel te maken met de ligging aan het Zwarte Water. Het stedenbouwkundig ontwerp vormt als het ware een overgangsgebied tussen Zwolle en Stadshagen. Ten zuiden is het plan meer dorps van karakter om zo een verbinding te vormen met het buurtschap Frankhuis. De groene openheid komt tot uitdrukking in een te bouwen borg. Ten zuiden en westen van de woonwagenlocatie komen vrijesectorkavels met ruimte voor eigen inbreng. Langs de dijk komen dijkwoningen. De kop van Frankhuis vormt letterlijk het hoogtepunt met appartementen en waterwoningen met een waterplein en aanlegplaatsen.

De eerste bouwplannen komen in het najaar van 2008 in verkoop. De ontwikkelende partijen zijn: Ontwikkelingscombinatie Stadshagen, Bouwfonds, AM Wonen, Rabo Vastgoed en woningstichting Openbaar Belang.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZWOLLE ZUID
stadsdeel met 35.000 inwonersIN ONTWIKKELING

WKC ZUIDin aanbouw
OPWAARDERING WINKELCENTRUM NAAR STADSDEEL CENTRUM oplevering 2009 (gefaseerd)​


Nieuws

14-12-2007: Hoogste Punt Bellevue bereikt
WINDESHEIM COLLEGE
Stad met 25.000 studenten
ONTWIKKELINGS VISIE CAMPUS TERREIN PDF FILE
Op de Campus zijn twee onderwijsinstellingen gesitueerd: het Greijdanuscollege en de Hogeschool Windesheim. Met de laatste voert de Gemeente Zwolle al geruime tijd overleg over de toekomstige ontwikkelingen. De Hogeschool Windesheim verwacht door te groeien tot boven de 25.000 studenten in 2020 en heeft inmiddels een Masterplan opgesteld. De aandacht is vooral gericht op de herinrichting van het terrein en de verkeersafwikkeling. Het Masterplan gaat uit van een herinrichting van de Campus in een aantal fasen. De bouw van een nieuwe hoofdingang vormt de eerste fase. Voor de komende jaren staat een verdere aanpak van de Campus op het programma.

Nieuwbouw deelplan 1


Op het Campus terrein is ruimte gemaakt voor de bouw van een 18 lagen tellende (studenten)flat, als hoogteaccent en als orrientatiepunt van de campus. De precieze locatie wordt gekozen in samenhang met een nieuwe afrit van de ijsselallee.
BRANDWEER KAZERNE MARSLANDENin aanbouw
in aanbouw
Nieuw Geren, Zwollein aanbouw
Waterrijk wonen in Zwolle Zuid!
Aannemingsbedrijf Hegeman uit Vriezenveen en Openbaar Belang ontwikkelen op de plaats waar eerst het kassencomplex was 47 woningen waarvan negen patiowoningen èn tachtig kamers voor studenten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Villapark Katerveer
50 vrijstaande woningen----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VILLAPARK 'DE OUDE MARS'.

Honderd kavels voor woningen in het topsegment, dat is wat de gemeente Zwolle wil realiseren in het gebied de Oude Mars. De gemeente Zwolle streeft naar een bouwdichtheid van 3,5 woningen per hectare, met andere woorden: ruime kavels in een ruime omgeving
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OOSTERENK
MIDDELGROTE KANTOOR GEBOUWEN EN STADION FC ZWOLLE/SPORTBOULEVARDIN ONTWIKKELING


STADION FC ZWOLLE & SPORTBOULEVARD + HOTEL04-04-07--- FC Zwolle stadion gaat de hoogte in
Isala Klinieken 2008-2014 gefaseerd

bouw parkeerplaats begonnen

De Isala klinieken in Zwolle wordt het grootste algemene ziekenhuis van Nederland met 850 bedden.
De nieuwbouw omvat ruim 86.000 m2 verdeeld over 4 gebouwen met maximaal zes verdiepingen de zogenaamde vlinders, om met deze vorm zoveel mogelijk buitengevels te creëren voor de patiënten en het personeel. De gebouwen staan op kolommen om parkeren onder de vleugels mogelijk te maken voor circa 1700 voertuigen


Nieuws
13-12-2007: Isala gaat nu echt beginnen
ZWOLLE - Nadat het nieuwbouwproces van de Isala klinieken acht maanden stil heeft gestaan, ging gisteren de kogel door de kerk: "We gaan definitief nieuw bouwen op de locatie Sophia", zegt bestuursvoorzitter Marjanne Sint met een brede glimlach.
In tegenstelling tot de eerdere plannen zal er straks sprake zijn van een geheel nieuw ziekenhuis. Eerst was het de bedoeling dat er aan de Dokter van Heesweg een combinatie zou komen van gerenoveerde panden en nieuwbouw. Nu is besloten dat de oudbouw van het Sophia toch tegen de vlakte gaat.
Het enige ziekenhuisgebouw dat blijft staan is de bunker van radiotherapie.
Eind maart legde de toen pas aangetreden bestuursvoorzitter Sint de bouwplannen stil, omdat gevreesd werd voor een extreme overschrijding van de kosten. Het huidige plan is volgens haar financieel verantwoord.
De verwachting is dat de aanbesteding medio volgend jaar kan plaatshebben, waarna eind 2008 de bouw begint. Doordat de twee oorspronkelijke bouwfasen in elkaar zijn geschoven denkt Sint dat het nieuwe ziekenhuis nog steeds in 2013 kan worden opgeleverd.
Na de oplevering zullen de locaties Sophia en Weezenlanden tegelijk verhuizen naar de nieuwbouw.La Luna

Place VendomeQuality Centre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HESSENPOORT
HOOGWAARDIG BEDRIJVENTERREIN 150 Ha


GEREALISEERD HESSENPOORT 1

* Office Depot
* Buisman Warehousing
* TNT
* Plantijn Casparie
* JE Stork Air
* Altrex
* Vegro
* Dynabyte
* Scania Beers
* TotaalBed
* Ferm
* Wensink
* DHL
IN ONTWIKKELING​

HOTEL VAN DER VALK, 50 METER.IKEA
Laatste Ikea komt in Zwolle
door Janine Stougie

ZWOLLE - Ikea komt naar Zwolle. Het wordt de laatste Nederlandse vestiging in een reeks van vijftien grote 'blauwe dozen'. Op bedrijventerrein Hessenpoort, pal naast de snelweg A28, verrijst vanaf eind 2009 een mega-vestiging, vergelijkbaar met de full-size versie in Amersfoort.

Ikea denkt met de Zwolse vestiging de laatste witte vlek in Nederland bedekt te hebben.

Knol en Kleijweg gaan ervan uit dat in het vroege voorjaar van 2008 de intentie-overeenkomst kan worden getekend, en dat Ikea in het late voorjaar de benodigde grond officieel koopt. In totaal gaat het om een oppervlakte van bijna 50.000 vierkante meter langs de Bentheimstraat en Nieuwleusenerdijk.​NieuwsBestemmingsplan Hessenpoort 2 bijna onherroepelijk
woensdag 28 november 2007
Wethouder Martin Knol is zeer verheugd met het besluit van de Gedeputeerde Staten van Overijssel om het bestemmingsplan Hessenpoort 2 goed te keuren. Na het besluit van het college van GS wordt het plan nogmaals ter inzage gelegd voor een periode. Als door eerdere indieners geen bezwaren, dan wel een verzoek tot schorsing meer worden ingediend kan begin 2008 worden begonnen met het bouwrijp maken van onder andere de zuidstrook. Dit gebied is de opvolger van industrieterrein De Marslanden.
Het plangebied van ongeveer 140 hectare moet een zelfde hoogwaardige uitstraling krijgen als Hessenpoort 1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIEZERPOORT
IN ONTWIKKELINGNieuwbouw Stilohal
75 appartementen Hobbemastraat


De Roode Molen----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIPSTRIK

100 woningen De Molenoever.
in aanbouw


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuwbouw Rechtbank
oplevering uiterlijk 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groene projecten


Beter met Bos

De gemeente Zwolle wil met het project Beter met Bos 70 hectare natuur- en recreatieontwikkeling realiseren aan de oostzijde van Zwolle. Hier worden in totaal 15 buitenplaatsen gerealiseerd die een toegevoegde geven aan het bos.
Een deelgebied is de locatie Wijthmen, nabij de Wijthmenerplas. In dit gebied is reeds 25 ha bos aangeplant en hier komt ruimte voor totaal 6 à 7 buitenplaatsen.


Nooterhof

De recreatieve infrastructuur zal worden verbeterd door de aanleg van meer wandelpaden in het gebied. Onder andere zullen nieuwe paden langs het Koelwaterkanaal en het voormalig dierenasiel de wandelmogelijkheid vergroten. De Nooter Hof wordt beter beleefbaar en te ‘gebruiken’.
De wensen tot het creëren van een vaste oeververbinding over het Almelose Kanaal (d.m.v. een fietsbrug) en een betere koppeling tussen park De Wezenlanden en de Nooter Hof (bijvoorbeeld door een langzaamverkeertunnel) blijven bestaan


Ijsselzone

Naast de ontwikkeling van de stad (het stedelijk gebied) is de gemeente ook volop bezig met ideeën te ontwikkelen voor het zogenaamde buitengebied. De afgelopen jaren heeft Zwolle samen met 20 andere partijen nagedacht over de toekomst van de IJsselzone. Het gaat om het gebied aan weerszijden van de IJssel van Wijhe tot Kampen. Dat heeft in het najaar van 2003 geresulteerd in een gemeenschappelijke visie voor dit 38.000 ha grote gebied. De IJsselzone is een landelijke demonstratieproject voor meervoudig ruimtegebruik en neemt ook deel aan de Community of Practice Landelijk Gebied.


Weezenlanden park


De gemeente Zwolle heeft een plan gemaakt voor de herinrichting van Park de Wezenlanden. Het plan heeft betrekking op het gebied gelegen tussen de Luttenbergstraat, de Wethouder Alferinkweg, de Zuidbroeklaan en het Almelose kanaal. Het plan is gemaakt samen met het Adviesteam Park de Wezenlanden, waarin vertegenwoordigers van de omliggende wijken en van een aantal betrokken organisaties zitten.
De gemeenteraad heeft op 28 juni 2004 ingestemd met het Definitief Ontwerp. Dat plan is vastgesteld als toekomstvisie voor de herinrichting van het park. Er zijn onvoldoende middelen om het plan in één keer uit te voeren. Het plan bestaat daarom uit een twintigtal deelprojecten, die gefaseerd zullen worden uitgevoerd in de periode 2005 - 2009.​----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bereikbaarheid en infrastructuur
Door ChrisZwolle
Ceintuurbaan
De Ceintuurbaan of N35 is een rijksweg met 2x2 rijstroken en veel verkeerslichten. Het verkeer staat hier dagelijks vast. Daarom wil de gemeente Zwolle de weg verbreden naar 2x3 rijstroken. Momenteel is daar nog niet zoveel aan gedaan, alleen onder aan de afslag Zwolle-Noord zijn verkeerslichten geplaatst, en is de doorrijhoogte van het viaduct verruimt, omdat er bijna dagelijks een vrachtwagen zich vast reed. Door de uitbreiding van de Isala klinieken en Oosterenk, en het toegenomen forenzisme vanuit met name Stadshagen kunnen de verkeerslichten het verkeer niet verwerken. Dat levert gevaarlijke situaties op voor de hulpdiensten.
De weg wordt verbreed naar 2x3 rijstroken tussen afslag Zwolle-Noord en Oosterenk. De verkeerslichten blijven echter. Verder komen er fietstunnels, en wordt de bajonet-aansluiting Meppelerstraatweg/Oude Meppelerweg verbouwd tot één kruispunt. Door de aanleg van woonwijk Vechtpoort komt de N35 nog verder onder druk te staan.
Financiering is nog niet rond, en het project ligt momenteel stil. De bouwwerkzaamheden gaan zeker 5 jaar duren. Ten alle tijde moeten er 2x2 rijstroken beschikbaar blijven voor het verkeer.

IJsselallee
Een ander zorgenkindje van de ring is de IJsselallee. Doordat Hanzeland een kantorenpark is met veel mensen uit de regio, komt het gros met de auto, en niet met de trein, ondanks de locatie naast het station. De bajonet-aansluiting Veerallee/Spoolderbergweg zorgt dagelijks voor veel vertraging, met name wanneer Hanzeland en windesheim leeg/vollopen. Daardoor slaat de file soms terug op de A28.
Een jaar terug is in de noordelijke richting al een 3e rijstrook toegevoegd tussen Hanzeland en de Veerallee. Doordat deze strook uitkomt op een rechtsafstrook is het in feite niet meer dan een lange veredelde uitvoegstrook. Het heeft de files niet opgelost. Er is nu een studie om de IJsselallee te verbreden naar 2x3 rijstroken, en de verkeerslichten anders in te stellen. Doordat er weinig opstelcapaciteit is ter hoogte van verkeersplein Zwolle-Zuid wordt het verkeer min of meer gebufferd tussen Hanzeland en Veerallee. De wachttijden kunnen daardoor aardig oplopen.
Of een verbreding echt wat gaat oplossen, is maar de vraag, doordat men nog steeds met verkeerslichten te maken heeft. Er zijn ook visies om een tunnel aan te leggen onder het verkeersplein Zwolle-Zuid door, zodat verkeer richting de ring noord niet hoeft te wachten.

A28
In 2005 zijn tussen Zwolle-Zuid en Ommen plusstroken aangelegd van 2,5 meter breed. Hierdoor is de file verplaatst uit Zwolle naar het noorden. De file is echter niet weg. Doordat het verkeer op de A28 snel toeneemt (één van de drukste verbindingen buiten de Randstad), moet de A28 verbreed worden. Het plan was om in 2008 te starten met een verbreding naar 2x3 rijstroken tussen Ommen en knooppunt Lankhorst, en 2x4 rijstroken tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle-Zuid. Nieuwe luchtkwaliteitsregels hebben dit inmiddels een jaar vertraagd.
Knooppunt Lankhorst tussen Staphorst en Meppel wordt wel aangepakt, hier wordt het knooppunt gecompleteerd, omdat een relatie Steenwijk - Hoogeveen en vice versa niet mogelijk is.
Momenteel staan er dagelijks files in de ochtendspits tussen De Wijk en Zwolle en tussen 't Harde en Zwolle-Zuid. Verder loopt ook vaak de A32 vast bij Meppel. In de avondspits staan er files tussen Zwolle-Centrum en Nieuwleusen, en tussen 't Harde en Zwolle-Zuid.
Zwolle heeft aangegeven dat het graag een parallelbaansysteem ziet ter hoogte van de stad. Door de vele afslagen kunnen doorgaand en lokaal verkeer gescheiden worden. Achteraf was het aanleggen van de A28 op een dijk dwars door Zwolle niet zo slim. Maar in de tijd dat de A28 werdt aangelegd was er nog niet veel Zwolle ten noorden van de A28, alleen delen van Aa-Landen en Holtenbroek waren gebouwd.

N331 Hasselterweg
De Hasselterweg ontsluit Stadshagen-Noord en het Zwartewaterland. De weg is eind November 2007 als 1e fase opengesteld tussen de Stadshagenallee en de Klipperweg. De weg kent 2x2 rijstroken, en tussen 's-Heerenbroek en Westenholte verwerkt het nu ook het verkeer uit de regio Kampen/IJsselmuiden. Hierdoor hoeft verkeer van de vroegere N764 niet meer over de Voorsterweg in Westenholte. Deze weg is nu aanmerkelijk rustiger, en wordt ingericht als 30km/h zone.
De Hasselterweg wordt in de 2e fase om Stadshagen II doorgetrokken naar een punt ten noorden van de Milligerplas. Ter hoogte van de Oude Wetering komt een tunnel om een groene connectie te creeëren tussen de Mastenbroekerpolder en hartje Stadshagen.
De Hasselterweg heeft momenteel 4 nieuwe afslagen; Westenholte, De Tippe-Zuid, De Tippe-Noord/Kampen en Mastenbroekerpolder.

Rijksweg 35
Er zijn al decennialang plannen om de A35 door te trekken naar Zwolle. Momenteel stopt de snelweg bij Wierden. Bij Zwolle kent de huidige Ceintuurbaan ernstige congestie. Daardoor zijn er studies naar een rijksweg 35 ten oosten van Zwolle langs naar de afslag Ommen. In welke vorm deze weg er gaat komen is nog niet bekend, er is weerstand tegen een (snel)weg over de Vecht tussen Berkum en Hessenpoort.
Verder zijn er plannen om op middellange termijn wat te doen aan de files tussen Zwolle en Wijthmen. Dagelijks staat het hier vast. In de ochtendspits soms al vanaf Heino-Noord. Daardoor moet de N35 verbreedt worden naar 2x2 rijstroken. Wanneer dit gaat gebeuren is niet bekend, maar de rijksweg 35 staat op de agenda in de nota mobiliteit.
Plannen om de hele N35 te vervangen of om te bouwen naar autosnelweg zijn er momenteel niet.

N340 Hessenweg
De provincie heeft de ambitie om de N340 tussen Zwolle en Ommen om te bouwen naar een 2x2 autoweg met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en uiteindelijk in fase 2 ook ongelijkvloerse kruisingen. Een vergelijkbare weg is de N31 tussen Leeuwarden en Drachten. Er is nog gesteggel met de betrokken gemeenten over de route en invulling van de weg.
Op de N340 loopt het dagelijks vast bij Ommen, en bij Zwolle, doordat de drukke spoorlijn Zwolle - Meppel gelijkvloers gekruist wordt. Verder wordt de weg steeds drukker door het uitbreiden van Hessenpoort en Hessenpoort II.

N50
De rijksweg 50, knooppunt Hattemerbroek - Kampen-Zuid is eind 2006 omgebouwd tot een weg met 2+1 rijstroken. Dit concept bestaat al jaren in Duitsland en andere Oost-Europese landen, maar is nu voor het eerst toegepast in Nederland.
Het concept lijkt na een jaar succesvol, de files zijn een stuk minder, en er zijn geen dodelijke ongevallen meer voorgekomen. Het aantal blikschade ongevallen is wel toegenomen. Dit is deels te verklaren doordat de weggebruiker onbekend is met deze situatie, en het feit dat er vrij plots een verkeerslicht opdoemt bij verzorgingsplaats Zalkerbroek.
Al in de jaren 60 is besloten om de rijksweg 50 tussen knooppunt Hattemerbroek en knooppunt Emmeloord om te bouwen naar autosnelweg. Dit is momenteel niet het geval, al kan de N50 wel makkelijk omgebouwd worden tot snelweg, de huidige 2+1 configuratie is in feite één rijbaan van een autosnelweg.
Verder wordt de smalle en filerijke Ramspolbrug tussen Kampen en Ens vervangen door een hogere en brede brug met 2x2 rijstroken en die niet zo vaak open hoeft.
Tussen Ens en Emmeloord kent de weg één rijstrook per richting, wel met middenberm en zelfs vluchtstroken. Er is ruimte voor een autosnelweg gelaten.

Hanzelijn
In 2007 is begonnen met de aanleg van de Hanzelijn, een spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle, die de reistijd tussen het noorden en de Randstad verkort. Door de aanleg van de Hanzelijn neemt ook de druk op de spoorlijn Zwolle - Amersfoort af.
De Hanzelijn kruist de IJssel met een hoge brug die niet open kan, naast de huidige spoorbrug. De gemeente Hattem was sterk voorstander van een tunnel, maar minister Eurlings van verkeer heeft besloten tot een brug, omdat dat goedkoper is, en een tunnel het project jarenlang zou vertragen.
De Hanzelijn krijgt stations in Kampen-Zuid en Dronten. De Hanzelijn kan als vervanger van de voorgestelde Zuiderzeelijn gezien worden. Die laatste was te onrendabel en kostbaar om aan te leggen.

Lightrail
Naar alle waarschijnlijkheid wordt het Kamperlijntje vervangen door een lightrail. Er zijn stations gepland in Voorsterpoort-Oost en Stadshagen, en omdat deze gedeeltelijk op een helling liggen, zijn ze niet geschikt voor het huidige zware materieel.
Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend.

Tevens zijn al decennia plannen voor een station in Zwolle-Zuid, ter hoogte van het winkelcentrum. Tot op heden is het hiervan nog niet gekomen.
Er zijn ideeën geopperd om het lightrailmaterieel in Zwolle te laten rijden op de bestaande sporen en meer stations te bouwen in Zwolle. Concrete plannen hiervoor ontbreken echter.

Busgebruik
Het busgebruik in Zwolle stijgt al een aantal jaar. Het aantal mensen wat de bus neemt voor woon-werkverkeer binnen Zwolle is echter nihil. Dit is te verklaren doordat de grote werklocaties niet of nauwelijks door stadsdiensten worden aangedaan, en de bussen die er komen al volzitten met scholieren (Oosterenk).
De buslijnen doen er ook relatief lang over om naar het station te komen, ondanks de vele busbanen. Een ritje buitenwijk - station duurt met wachttijd al snel een half uur. Met de fiets is dit sneller te doen.

Zwolle fietsstad
Zwolle is één van de belangrijkste, zoniet de belangrijkste fietsstad in Nederland. Drukste fietsverbinding is de Zwarteweg, met meer dan 20.000 fietsers per dag. Deze weg is in November opengesteld als fietsstraat. Een soort fietspad, waar de auto te gast is. Kritiek op deze fietsstraat is er ook, want fietsers zouden als levende snelheidsremmers gebruikt worden, en de locatie is niet gelukkig door de aanwezigheid van een basisschool en de daarbij aanwezige verkeersbewegingen per auto.
Het fietsgebruik staat echter onder druk. Van de nieuwe wijk Stadshagen was het de bedoeling dat men voornamelijk met de fiets gaat. Dit is echter niet gelukt, door de relatief lange afstanden naar grote werklocaties als Hessenpoort, Oosterenk en Marslanden is het aandeel fietsers op deze verbindingen laag. Desondanks bezit Stadshagen uitstekende fietsinfrastructuur.
Met verdere woningbouwontwikkelingen verder van de werklocaties is het aan te nemen dat deze niet veel fietsverkeer zullen opleveren.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NetwerkStad Regio Zwolle-Kampen 2030
Op weg naar 200.000 inwoners
Boegbeeld Projecten

# 1. Kwaliteitsimpuls OV: het IJsselnet
# 2. De stationsomgevingen Hanzestations Zwolle en Kampen
# 3. A-28 zone Voorsterpoort
# 4. Vernieuwing economie
# 5. Bypass Kampen
# 6. Nationaal Landschap IJsseldelta
# 7. Stadsranden
# 8. Ontdek de IJsseldelta
# 9. Meerdaags verblijfstoerisme
# 10. Zorgen voor de toekomstNieuws


Aanvullend onderzoek naar tram Zwolle- Kampen


De studie richt zich met name op het doortrekken van de verbinding naar het stationsplein en de Zwolse binnenstad en een mogelijke electrificatie.


Uit een eerste vergelijking door Prorail tussen een treinvariant en een tramvariant blijkt dat de tram een aantal voordelen en kansen biedt. Zo kunnen in de tramvariant naast de haltes Stadshagen en Voorsterpoort ook nog enkele andere haltes gerealiseerd worden (bijvoorbeeld Veerallee, Werkeren, Kampen-oost). Hierdoor kunnen meer reizigers bereikt worden en zal het gebruik dus hoger zijn dan in de treinvariant. Ook zijn de aan te leggen haltes voor de tram ruimtelijk beter en mooier in te passen in de stedelijke omgeving. Daarnaast is denkbaar dat de tramlijn in Zwolle in de toekomst wordt doorgetrokken naar het stationsplein en zelfs de stad in. De mogelijkheden daartoe moeten volgens de stuurgroep nader verkend worden. Met het oog daarop wil de stuurgroep ook onderzocht hebben of electrificatie mogelijk is. De lijn wordt op dit moment bediend met dieselmaterieel. Omdat dit ook in een tramuitvoering mogelijk is, wil de stuurgroep eerst de voor- en nadelen van electrische bediening op een rij laten zetten.

Het voordeel van de trein is dat het een beproefd concept is, waarvoor behalve de passeermogelijkheid geen aanpassingen aan het spoor hoeven plaats te vinden. Daardoor is het risico klein, zowel financieel als bij het in gebruik nemen van deze variant. Voor de tramvariant zijn wel diverse aanpassingen nodig (onder andere aan de perrons). Een risico van de tramvariant is daarnaast dat de materieelkeuze beperkt is. Deze beide omstandigheden leiden ertoe dat de tramvariant later gerealiseerd kan worden dan de treinvariant (2011 in plaats van 2009).

In beide varianten wordt nieuw materieel ingezet, wordt de dienstregeling verbeterd tot een 20-minutendienst en worden nieuwe haltes gerealiseerd bij Stadshagen en Voorsterpoort. Voor de uitvoering van de dienstregeling is een passeermogelijkheid nodig bij de halte Stadshagen.Wist je dat de Binnenstad van Kampen straks dichterbij is dan de binnenstad van zwolle vanuit Breecamp Stadshagen?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COURCES: WWW.ZWOLLE.NL
WWW.WEBLOGZWOLLE.NL
WWW.DESTENTOR.NL
WWW.GOOGLE.NL
....
THIS PAGE IS STILL UNDER EXTREME CONSTRUCTION
 

·
Banned
Joined
·
3,985 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Nog lang niet af, nog lang niet compleet, maar ik ben op de goede weg :). Veel plezier, en aan alle zwollenaren: WIj maken de stad, dus alle info en aanvullingen zijn welkom. Alle niet zwollenaren zijn natuurlijk ook welkom : :hi:

MvG

Im_from_zw038
 

·
Moderator
Joined
·
53,445 Posts
Zwolle heeft een goede zakelijke infrastructuur met een rijk scala aan dienstverleners en een uitstekende bereikbaarheid.
Dat laatste geloven ze zelf toch niet, met de dagelijkse files op de RING en de A28?

En anders: voor hoelang nog? De hoeveelheid verkeer op de A28 groeide van 2004 naar 2005 met 10%, en van 2005 naar 2006 met nog eens 10%, wat de A28 door Zwolle de op één na drukste snelweg buiten de Randstad maakt!
 

·
Registered
Joined
·
228 Posts
Mooi overzicht!
Ik heb alleen wel 1 vraag: die Rabo studenten torens, hoe weet je zo zeker dat die in 2007 of 2008 starten? Er is toch ook een ander plan ingediend voor die plek? Volgens mij was dat een soort kantoorplint van 4 verdiepingen hoog.
Verder is het echt super, hopelijk komen er snel nieuwe ontwikkelingen op Voorsterpoort, maar dat komt wel goed denk ik. Ik zag op www.propertynl.com dat er al een nieuw gebouw in de planning staat van 20.000m2 als ik het goed heb. Er is alleen nog geen huurder voor gevonden:(
 

·
Moderator
Joined
·
53,445 Posts
Voorsterpoort-Oost - De locatie is een soort ‘backstage’ van de stad: het ligt naast de binnenstad en op de route naar de grote VINEX wijk Stadshagen.
Nog wel.

Als straks de nieuwe Westenholterallee af is, gaat het verkeer vanuit Stadshagen/Zwartewaterland naar de A28 niet meer via Voorsterpoort-Oost, maar via Voorst/Westenholte.

Dat opent dan weer mogelijkheden voor grote kantoorlokaties op beide Voorsterpoorten. De Blaloweg wordt daar een stuk rustiger zonder doorgaand verkeer uit Stadshagen, zodat er weer ruimte is voor nieuwe ontwikkeling daar.
 

·
Registered
Joined
·
228 Posts
Toekan de lucht in bij A28
door SERGE WESTERDIEP


ZWOLLE - De nieuwbouw van Van der Valk wordt flink groter dan tot nu toe door de gemeente naar buiten is gebracht. De centrale toren van het complex, dat pal langs snelweg A28 moet komen, wordt vijftig meter hoog. In eerste instantie komen er 228 kamers, maar op termijn komen er naar verwachting nog honderd kamers extra bij. Vorig voorjaar repte wethouder Martin Knol nog over een maximale hoogte van zo’n dertig meter en was sprake van 125 tot tweehonderd kamers.
Het plan van Van der Valk, waarvan de bouw volgens de gemeentelijke planning eind dit jaar kan beginnen, is verreweg de grootste uitbreiding van de logiemogelijkheden in de stad ooit. Ter illustratie: het hotel dat in het nieuwe stadioncomplex van FC Zwolle moet komen telt straks ongeveer honderd kamers.

Het hotel komt op een stuk grond dat Van der Valk zelf verworven heeft, aan het begin van het bedrijventerrein. De gemeente had zelf een andere locatie in gedachten voor de horecagigant, verder verwijderd van de snelweg. Maar de keten vond dat die plek te weinig attentiewaarde had.

De gemeente is uiteindelijk akkoord gegaan met de nu beoogde locatie, waarvoor het bestemmingsplan wel aangepast moet worden. Van der Valk heeft wel een aantal eisen meegekregen. Zo moet Van der Valk zo goed mogelijk de zichbaarheid van buurbedrijven waarborgen. Bovendien mag de bebouwing niet teveel groen wegdrukken.

De gemeente stelde eerder dat de ‘common green’ - het groene gebiedje - waarop Van der Valk wil bouwen ‘horen bij de kwaliteit van bedrijventerrein Hessenpoort’. Om de zichtlijnen en het groen recht te doen, is daarom bedacht dat het grootste deel van het hotel-restaurant, ondersteund door een palenconstructie, meters boven het maaiveld komt.

Het grootste deel van de nieuwbouw bestaat uit vier bouwlagen. Onduidelijk is nog wanneer de tweede fase er zou moeten komen, maar duidelijk is al wel dat die honderd extra kamers in twee uitbouwen aan de Hessenpoortkant komen. Op de forse parkeerplaats komt plek voor ruim zeshonderd auto’s.

Van der Valk komt dus zeker, eind dit jaar beginnen ze met bouwen!

 

·
Moderator
Joined
·
53,445 Posts
Met een beetje geluk kan binnenkort de verbreding van de A28 tussen Hattemerbroek en Meppel worden toegevoegd. In dit jaar wordt het Tracébesluit genomen, en volgend jaar zouden de werken dan moeten beginnen.
 

·
Registered
Joined
·
2,078 Posts
Mooie mooie thread! Dat kon Zwolle hier op het forum wel gebruiken.

Maar als ik dit zo lees is er nauwelijks sprake van hoogbouw in de planning, het van der Valk hotel en die Rabo-torens (wat ook nog onzeker is lees ik hierboven?). Dus misschien maar 1 toren? Of zijn er nog projecten die hier nog in verwerkt moeten worden?

De introductie is trouwens erg gericht op Zwolle als kantoorstad, heeft de stad nog andere speerpunten voro de komende jaren? (op het groene aspect na)
 

·
Banned
Joined
·
3,985 Posts
Discussion Starter · #12 ·
La dilligence, 18 lagen, zou dit jaar moeten beginnen (zie overzicht), en voor de rest een hoop gebouwen tot 50 meter. De echte hoogbouw komt natuurlijk op voorsterpoort, maar op die plannen is het nog even wachten.

Naast kantoorgebouwen wil zwolle ook het centrum gaan aanpakken om dat vooral levendiger te maken. Aan die sectie moet ik nog veel doen voordat ik het post.
 

·
Moderator
Joined
·
53,445 Posts
Komt er nou nog zo'n woonwijk tussen Berkum en Herfte, aan de oostkant van Zwolle? Ik meen daar ooit eens wat over gelezen te hebben..
 

·
Banned
Joined
·
3,985 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Provincie enthousiast over visie spoorzone

ZWOLLE - De provincie Overijssel is enthousiast over het voornemen van Zwolle om de zogenoemde Spoorzone, rond het station, te ontwikkelen.
Gedeputeerde Staten willen 85 duizend euro bijdragen aan het ontwikkelen van een samenhangende visie op de spoorzone.

Maar misschien nog wel belangrijker is dat de provincie bestuurlijke en ambtelijke begeleiding beschikbaar stelt. Zo moet er een gezamenlijke lobby komen voor rijksgelden.


Groen licht voor parkeerflat


ZWOLLE - De bouw van de volautomatische parkeergarage aan de Assendorperdijk, achter het Dominicanenklooster en kantoorgebouw Weezenlandstaete, wordt begin april hervat. Geruchten over stopzetting van het project zijn volledig uit de lucht gegrepen, zegt André Mulder, directeur projectontwikkeling van Van der Reijd Beheer.Dag en nacht gelijkmatig klimaat
door Ewoud ten Kleij

ZWOLLE - Het nieuwe Deltioncomplex wordt dezer dagen voorzien van verwarming en koeling.

De aanleg van het leidingsysteem is nu nog zichtbaar: de blauwe leidingen in de grijze betonmassa. FOTO: Jan Drost
Hierbij wordt gebruik gemaakt van betonkernactivering. Deze duurzame vorm van klimatiseren bespaart energie.

Bij betonkernactivering worden leidingen in de betonvloer gestort. Zo wordt de hele vloer verwarmd of gekoeld. De warmte en kou worden zowel naar boven als naar beneden afgegeven. Bij de vloer van de begane grond en het dakplafond is gekozen voor extra isolatie. Hierdoor geven zij de warmte en kou slechts naar één zijde af.

Doordat het systeem dag en nacht werkt, blijft de binnentemperatuur van het complex gelijk.
 

·
Banned
Joined
·
3,985 Posts
Discussion Starter · #19 ·
:banana:

Woontoren, megabioscoop,parkeergarage, 600 woningen en brug over de stadsgracht--Kamperpoort
2007-2011
De gemeente presenteerde gisteren de meest concrete visie tot nu toe op wat er met het gebied pal tegenover het Maagjesbolwerk moet gebeuren.

Blikvanger in het nieuwe complex wordt een woontoren met luxe-appartementen. Die toren wordt veertig meter hoog. Verder komt er de - langverwachte - megabioscoop met 1500 zitplaatsen, winkels (waaronder een grote supermarkt) en horeca.

Onder het complex zit een parkeergarage met zeker duizend plekken. Voor de exploitatie van die garage zou een brug naar het Rodetorenplein noodzaak zijn. Burgemeester en wethouder verwachten nog een 'pittige' discussie in de gemeenteraad over de nieuwe oeververbinding.

Bewoners van Kamperpoort hebben aangegeven dat ze de plannen 'wel mooi' vinden. "Maar dat betekent nog niet dat we er geheel mee instemmen."​
 

·
Moderator
Joined
·
53,445 Posts
40 meter. Niet echt hoog, maar gezien de locatie nog opvallend te noemen.

Zo´n nieuwe oeververbinding wordt wel noodzakelijk ja. Maarja, het zal wel weer zo zijn; eerst bouwen, daarna erachter komen dat het een verkeerschaos wordt. Nou bij deze; ze zijn gewaarschuwd.
 
1 - 20 of 1762 Posts
Status
Not open for further replies.
Top