SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 23 Posts

·
Banned
Joined
·
3,985 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Het gaat goed met de economische ontwikkeling van Zwolle. Met ruim 110.000 inwoners en ruim 80.000 arbeidsplaatsen behoort Zwolle tot de top 10 steden in Nederland qua groei van de werkgelegenheid én groei van de bevolking.
Zwolle is de logische schakel tussen Randstad, Noord- en Oost-Nederland en Duitsland. De bereikbaarheid over weg, spoor en water naar dit stedelijk knooppunt is uitstekend.Kantorenpark Oosterenk-Watersteeg U.C
Met dit bestemmingsplan, gelegen aan de oostflank van Zwolle, wordt de ontwikkeling van een kwalitatief aantrekkelijke kantoorlocatie beoogd met een capaciteit van circa 60.000 m² b.v.o. De integratie met onder andere landschappelijke elementen en een duurzame waterhuishouding is in dit plan van groot belang. Dat is de reden waarom van het bestemmingsplan tevens een beeldkwaliteitsplan deel uitmaakt, dat ook in juridische zin zijn doorwerking heeft gekregen. De tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan wordt voorbereid.
het planKantoorgebouw Achmea 11 verdiepingen U.C
Achmea krijgt een nieuw kantoor aan de Burgemeester oelenweg in Zwolle. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen met een totaal vloeroppervlak van circa 18.000 m2. Naar verwachting wordt het kantoor eind 2006 opgeleverd. Het kantoor zal aan zo'n 1100 mensen werkplek bieden. Achmea heeft met eigenaar, Houdstermaatschappij Riezebeek, een huurcontract voor 15 jaar afgesloten.
Het gebouw, een ontwerp van Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen Architecten uit Hengelo, is een compositie van twee gebouwen. Ze tellen respectievelijk tien en vijf verdiepingen. Verder komt er een halfverdiepte parkeergarage van twee verdiepingen die ruimte biedt aan 300 auto's. DLH Ontwikkeling is samen met de facilitaire dienst van Achmea verantwoordelijk voor het maatwerk, dat onder andere voorziet in een groot callcentre.
Voor de verhuurder bracht Bramer Bedrijfsmakelaars de transactie tot stand."
Bron: www.PropertyNL.com

Stadshagen Deelplan 13 (inclusief hoogbouw)
Op bepaalde plaatsen wordt door middel van hoogbouw of anderszins bijzondere bouw, een stedenbouwkundig accent gezet, o.a. bij de hoofdentree. Hiermee wordt bijgedragen aan de ‘leesbaarheid’ van het toekomstige woongebied.


Bewegingshuis Stadshagen, 10 verdiepingen. U.CCultuurhuis Stadshagen u.cHet zonnehuis Stadshagen U.C (pdf
Het project bestaat uit vier gebouwen. Het eerste is een complex met 64 appartementen voor senioren. De bewoners hebben de mogelijkheid om beroep te doen op extra zorg. In het tweede gebouw komen 20 woongarantappartementen. Dit worden luxe appartementen met een hoog voorzieningenniveau voor senioren. De zorg voor de beide appartementencomplexen ligt binnen handbereik met de nieuwe behuizing van het Zonnehuis in de buurt. Het derde gebouw is de nieuwbouw van Het Zonnehuis dat nu aan de Zwartewaterallee is gevestigd. Hier bevindt zich straks ook een plaza met onder andere winkels en een grand café. Geschakeld aan de plaza komt een kerk voor de Open Kring als wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle i.o.

Wipstrikpark
Er worden woningen op en aan de waterzijde gerealiseerd en enkele bijzondere woning-typen aan de groene entreezijde.
Het plan bestaat uit drie zogeheten bakens in de vorm van appartementen.
Tussen deze bakens worden dijkwoningen in de vorm van twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woningen gerealiseerd. De andere bijzondere woningtypen bestaan uit patiowoningen, een tweetal torenwoningen en een drie-onder-een-kapwoning aan de Oude Almeloseweg.

Voetbalstadion FC Zwolle(grond bouwrijp maken)
http://www.stadionontwikkelingzwolle.nl/
Het definitieve plan laat een modern complex zien dat, naast een nieuw stadion met een capaciteit van 10.500 zitplaatsen, onder andere een congreshotel bevat en een speelautomatencentrum met de uitstraling en het verzorgingsniveau van een casino. In de overige ruimten komen onder andere een fitnesscentrum en retail/leisure op het terrein van sport en outdoor. Het nieuwe stadioncomplex maakt deel uit van een groter plan. Dit betreft het verleggen van de Westerveldse Aa, grootschalige parkeervoorzieningen, een nieuw sportcomplex voor hoofdklasser Be Quick ´28 en aanpassingen in de omliggende infrastructuur.
Van der valk hotel, hessenpoort, 125 kamers(nadere info volgt)De Symfonie, Holtenbroek Zwolle U.C
12 verdiepingen (meter of 30/40?)
oplevering 2006
Deltawonen, Van dorsten makelaars
Aan de waterpartij in de vernieuwde Zwolse wijk Holtenbroek, verrijst een fraai vormgegeven woonzorgcomplex voor ouderen. Het complex bestaat uit 115 huurappartementen, 31 koopappartementen, zorgruimten van Driezorg Zwolle, een restaurant/ontmoetingsruimte en commerciële ruimten bestemd voor verhuur aan zorg- en welzijnsorganisaties.
Theater De Spiegel Zwolle U.C
BOUW WEBCAM
De basis is een compacte theaterzaal met 850 plaatsen. Door het plafond 6 meter omhoog te brengen en de toneelopening te vergroten van 14 x 8 naar 18 x 14 meter wordt extra ruimte toegevoegd aan het akoestisch volume waardoor de zaal geschikt wordt voor concerten en het aantal plaatsen wordt uitgebreid tot 1.000. De zaal is van buiten af herkenbaar aan de ronde vorm met een bedekking van titaanzink. Het toneelhuis wordt gemetseld, de foyers krijgen aluminium/houten puien.

Urbana Nieuwbouw Hotel(bouw start dit jaar, meer info volgt)Ijsseltoren Voorsterpoort, +- 100 mtr, UC oplevring medio 2006


Voorsterpoort Algemeen

Aanleg Nieuw Bedrijventerrein Hessenpoort 150 Ha bruto U.C
Hessenpoort is een grootschalig bedrijfsterrein van netto 110 Ha (150 Ha bruto) langs de A28.
Oppervlakte: 150 ha bruto
Oppervlakte: 110 Ha netto
Industrie 3 t/m milieucategorie 5
Groothandel, transport, distributie, bouw
Kavel minimaal 1 hectare
Tot 20 meter bouwhoogte
€ 80,-- tot € 130,-- per m2

Herstructuering WKC Zuid inclusief Woontorens, hoogste 45 meter (bouw start 2005/2006)

zie ookBurgemeester Roelenweg(o.a Achmea kantoorgebouw)
Voorontwerp bestemmingsplan Stadshagen II
Hanzelijn
Hanzelijn
De Hanzelijn verbindt in de toekomst Lelystad met Zwolle. Daarmee komt het noorden en noordoosten van Nederland in reistijd een stuk dichter bij de Randstad te liggen.
Een treinreis van de noordelijke Randstad naar Groningen en Friesland kost veel meer tijd dan een rit over de weg. De Hanzelijn verkort die reistijd met de trein echter aanzienlijk. Bovendien ontstaat er een rechtstreekse verbinding tussen Lelystad en Zwolle (via Dronten en Kampen). Tevens is de Hanzelijn een positieve impuls voor deze regio en zorgt de nieuwe verbinding voor minder drukte op de Gooilijn (Amsterdam-Hilversum-Amersfoort) en de Veluwelijn (Amersfoort-Zwolle). De nieuwe spoorlijn bevordert ook de economische ontwikkeling van het noorden, noordoosten en de provincie Flevoland. En biedt plek aan internationale (hogesnelheids)- en goederentreinen. Oplevering : 2012/2013
Rechtbank (status: sloop oude rechtbank)
komt ie dr dan toch?(of een anders ontwerp...?)
Verbouwing hoge school Windesheim U.C
kosten: 80 miljoen, hoogte: 18 meter(zoals je raad is zelfs dAAr over gezeurd :bash:
Nieuwbouw Deltion College (status: grond bouwrijp maken)
http://intranet1.deltion.nl:7778/portal/page?_pageid=676,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
De nieuwbouw van het Deltion College moet binnen enkele jaren verrijzen tussen de Zwartewaterallee en Holtenbroek. Op de locatie heeft het Regionaal OpleidingenCentrum al haar hoofdvestiging. Een deel van die gebouwen wordt opgenomen in de nieuwbouw. Het winkelcentrum ter plekke wordt gesloopt, de daarachter liggende parkeerplaats en het evenemententerrein worden bebouwd. De totale kosten voor het project zijn begroot rond de negentig miljoen euro.
Een opvallend onderdeel van het ontwerp van AGS is de honderden meters lange, doorzichtige ‘gang‘ die bijna over de volle lengte van het nog te bouwen complex loopt. Als middelpunt van die ‘corridor‘ - op sommige plekken tientallen meters breed - en het gebouwencomplex wil het AGS een eveneens transparant auditorium aanleggen. Die hal ‘zweeft‘ precies boven de Mozartlaan - nu nog de centrale toegangsweg tot Holtenbroek 1
50 kavels katerveer
Vogeltjesbuurt
4 Studententorens Rabo vastgoed, 70-60-50-40 meter
Berkum Veldhoek
Locatie Scheapman
Brandweer zwolle U.C
Nieuwbouw Isala kliniek: start eind 2006
BINNENSTAD PROGRAMMA TOT 2015BETER MET BOS[/URL][URL=http://www.zwolle.nl/cms/projecten.nsf/AllByUNID/41256D880034033541256D09003B1F4C/?Opendocument&FrameDoc=Body]De Nooterhof
IjsselzoneOude MarsVoorstad Hearst
 

·
Bas
Joined
·
15,885 Posts
De Hessenpoort-vlakte.

Bedankt voor de info, want vorig weekend reed ik langs bedrijventerrein De Hessenpoort, en vroeg me al af, waarom dit bedrijventerrein zover van de Vechtoevers, waar de Zwolse bebouwing begint, verwijderd is. Er zit een behoorlijk stuk grasland tussen en nu blijkt er een stadion te komen. Maar waarom zover van de spoorlijn af? Wel een hele mooie plek voor een nieuw stadion, maar ik hoop, dat Zwolle in die richting niet verder uitbreidt richting Staphorst.
Zwolle hield klaarblijkelijk niet van gokken, nou die lieden die dat wel willen kunnen binnenkort in Leeuwarden terecht, want Holland Casino`s gaat hier haar dertiende casino bouwen, is zojuist bekend gemaakt. Hiep hoi!
Zie www.leeuwardercourant.nl
 
1 - 20 of 23 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top