SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Banned
Joined
·
3,985 Posts
Discussion Starter · #1 ·
foto's vanaf de parkeergarage van de AH in het centrum'
skyline van zware industrie, flatwijken en overzichtfoto's.
Laatste foto's zijn van wipstrik en oosterenk watersteeg.
Slechte kwaliteit...ik weet t :) zie wat je er in wil zien...
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top