SkyscraperCity Forum banner

Ocena

1 - 3 of 3 Posts

·
Joined
·
2,187 Posts
Zawsze jak patrze na podobne "zadarte" kadry, obiekty pozbawione podstawy czy jakiegoś osadzenia mam wrażenie, że oglądam pionową fotografię której dolną połowę mi ktoś złośliwie przysłania. Fajne, ciepłe barwy i ciekawie "brudne" niebo.
 

·
Registered
Joined
·
978 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Z dolną połową to byłby zupełnie inny kadr, "zaburzony" przez dziesiątki innych elementów - a tak powstaje dość ciekawy, jak sądzę, efekt, bo przecież przy kolumnie Zygmunta drzew nie ma...
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top